Martina Anderson MEP

Working for you in Europe

Seasann an giorrúchán do ghrúpa parlaiminte na hEorpa Clé Aontaithe / Clé Glas Nordach (GUE / NGL), a bhfuil Sinn Féin ina chomhalta de. Tá muid ar ghrúpa 34 ball ó 12 Ballstát Eorpach agus 17 bpáirtí polaitíochta.
Is é GUE / NGL an t-aon ghrúpa polaitiúil cónasctha sa Pharlaimint agus is ionann comhnascthacht dúinn éagsúlacht, féiniúlachtaí agus tuairimí ár mball a urramú agus a chaomhnú. An rud a aontaíonn sinn, sin aisling de chomhtháthú na hEorpa atá cothrom ar bhonn sóisialta, síochánta agus inbhuanaithe, agus bunaithe ar an dlúthpháirtíocht idirnáisiúnta. Tig leis an Eoraip cur go mór le feabhas a chur ar  dhálaí maireachtála go leor daoine – éilíonn sé sin toil pholaitiúil áirithe, ar ndóigh.

Níl beartais mhóra an Aontais Eorpaigh agus a Thíortha ag tógáil ar an aisling sin go dtí seo. Is rómhinic a bhíonn an beartas bunaithe ar loighic radacach atá dírithe ar an margadh, ar an iomaíocht laistigh den AE agus le tríú tíortha. Níl an tAontas Eorpach ina íospartach ar an ngéarchéim reatha domhanda eacnamaíoch, airgeadais, bia agus comhshaoil​​ ach ar cheann dá mótair.

Táimid ag troid ar son post agus deiseanna oideachais níos fearr, ar son na slándála sóisialta agus na dlúthpháirtíochta sóisialta, do bhealach ómósach chun déileáil lenár domhain agus a chuid acmhainní, do mhalartú agus éagsúlacht chultúrtha, d’fhorbairt eacnamaíoch inbhuanaithe agus do bheartas síochána comhsheasmhach, láidir. Ní mór dóibh sin, dar linne, bheith ar spriocanna deiridh phróiseas na lánpháirtíochta Eorpaí.

Feicimid é mar ár misean an tAontas Eorpach a dhéanamh níos daonna, níos trédhearcaí agus níos inláimhsithe. Tá daonlathas níos dírí agus rannpháirtíocht ghníomhach na saoránach uainn. Ní mór don Aontas Eorpach bheith ina thionscadal de chuid na ndaoine agus ní féidir leis fanacht ina thionscadal de chuid na scothaicme. Tá cearta comhionanna do mhná agus fir uainn, cearta sibhialta agus saoirsí agus  cearta an duine a fhorfheidhmiú. Tá frith-Fhaisisticeachas agus frith-chiníochas ina gcuid láidir de thraidisiún na ngluaiseachtaí ar chlé san Eoraip fosta.