Coistí

Coistí

Is ball iomlán í Martin den Choiste um Chomhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (ENVI):

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html

agus is comhalta ionadaíoch í den Choiste um Fhorbairt Réigiúnach (REGI):

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/home.html

Tá sí ina ball freisin de Thoscaireacht an Chomhchoiste Pharlaimintigh AE-an Afraic Theas:

http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-za/home.html;jsessionid=3FB214A6190F305645F4776709324234.node2

agus ina comhalta ionadaíoch í den Toscaireacht um chaidreamh le Comhairle Reachtach na Palaistíne:

http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dplc/home.html